Projekt

MNiSW Współdzielenie czy opuszczanie dla ochrony przyrody – co jest lepszą strategią?.
Kierownik projektu:

dr Magdalena Lenda

tel.: 12 370 35 62
Źródło finansowania:Projekt Mobilność Plus IV, The University of Queensland
Kwota na realizację:47 000 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2019
Opis projektu:

W ramach projektu rozważane są różne scenariusze gospodarowania ziemią rolniczą i porolniczą, ktore mogą przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności i redukcji występowania gatunków inwazyjnych.

Lista projektów