Projekt

 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Wykonawcy:

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Anna Zięcik

tel.: 12 370 35 35
Kwota na realizację:6 218 000 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2012
Opis projektu:

Projekt „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia” jest kontynuacją badań monitoringowych zapoczątkowanych w roku 2006. Głównym celem prac realizowanych w latach 2006-2012 jest wypracowanie podstaw metodycznych i organizacyjnych monitoringu gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Badania monitoringowe powinny dostarczać informacji umożliwiających ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie krajowym (w regionach biogeograficznych) oraz w obszarach Natura 2000.

Lista projektów