Projekt

ENV.B.3/2014/SER/0036 EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores.
Kierownik projektu:Katrina Marsden, Adelphi
Wykonawcy:

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
Źródło finansowania:Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Kwota na realizację:199990 EUR
Okres realizacji: 2014 - 2016
Lista projektów