Projekt

P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:36 300 PLN
Okres realizacji: 2006 - 2007
Opis projektu:

Celem projektu było uzyskanie podstawowych informacji na temat wiedzy, postaw i zachowań wobec wilków i rysi w Polsce wśród grup bezpośrednio zainteresowanych dużymi drapieżnikami (myśliwi, leśnicy, rolnicy/hodowcy) oraz reprezentacji szerokiej opinii publicznej (młodzież liceów została wybrana jako grupa badawcza). Projekt miał również na celu rozpoznanie zagrożeń wynikających z negatywnego nastawienia do dużych drapieżników.

Lista projektów