Projekt

2 P04F 036 28  Różnorodność genetyczna i asymetria fluktuacyjna u niepylaka mnemozyny (Parnassius mnemosyne L.).
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:49 500 PLN
Okres realizacji: 2006 - 2007
Lista projektów