Projekt

2 P04F 073 29 Ekologia dzika (Sus strofa) w środowiskach o różnym stopniu antropopresji: lasach nizinnych, lasach górskich i terenach polno-leśnych.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:212 000 PLN
Okres realizacji: 2005 - 2008
Lista projektów