Projekt

6P04F 034 15  Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:195 000 PLN
Okres realizacji: 1998 - 2000
Lista projektów