Projekt

N N304 353539 Wpływ nieprzewidywalności siedliska na system rozrodczy salamandry plamistej Salamandra salamandra – „bet-hedging”.
Kierownik projektu:mgr Marta Potoczek
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:228 250 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2016
Opis projektu:

Zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Zakupiono zewnętrzne nadajniki radiotelemetryczne. Wiosną wraz z pojawieniem się salamandry plamistej, przy badanym strumieniu w Słopnicach, założono kilka nadajników telemetrycznych dorosłym osobnikom salamandry i przeprowadzono obserwacje za pomocą namierzania aktualnej pozycji osobników w lesie i w okolicy strumienia.  Przy okazji zakładania nadajników mierzono i ważono osobniki salamandry plamistej, jak również określano płeć oraz fotografowano. Mierzenie i ważenie złapanych osobników miało głównie na celu dobór najbardziej odpowiedniego (wagowo) nadajnika telemetrycznego. W pierwszej fazie sezonu tj. wiosna (okres największej aktywności tych płazów przy strumieniu) namierzanie osobników odbywało się co dwa dni. Niestety okazało się, że salamandra plamista świetnie sobie radzi ze ściąganiem zewnętrznych nadajników telemetrycznych, co uniemożliwiło przeprowadzenie namierzania osobników przez cały okres aktywności salamandry plamistej w terenie. Niemniej jednak przeprowadzano częste kontrole przy strumieniu w trakcie, których stwierdzano obecność osobników dorosłych salamandry plamistej (wówczas fotografowano zwierzę, określano płeć jak również mierzono, ważono oraz określano dokładną pozycję tj. metr strumienia) lub ich brak. Pracowano również nad zmianą metodyki zakładania zewnętrznych nadajników telemetrycznych tym zwierzętom, ale niestety nie udało się opracować takiej metody. Dlatego zdecydowano się, w nowym sezonie badawczym, na zastosowanie nadajników w postaci wszczepianych implantów.

Lista projektów