Projekt

N N304 170539 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne.
Kierownik projektu:dr Beata Krzewicka
Wykonawcy:

dr hab. Jerzy Smykla

tel.: 12 370 35 04
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:247 000 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2013
Lista projektów