Projekt

N N304 328836  Efekt Allee’go w metapopulacji.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Zając

tel.: 12 370 35 36
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:148 000 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2014
Opis projektu:

 

 

Celem tego projektu jest opisanie wpływu efektu Allee’go na dynamikę liczebności populacji oraz związanych z nim procesów i mechanizmów w systemie metapopulacji. Obiektem badań są małże słodkowodne z rodziny Unionidae. W 2011 roku. przygotowano od nowa, po zniszczeniu przez zeszłoroczną powódź, część eksperymentalną projektu w rzece Białej Tarnowskiej. W tym celu opracowano występowanie płatów siedliska (namuliska, kępy roślinności przybrzeżnej i śródkorytowej), rozpoznano zajęcia tych płatów przez skójkę gruboskorupową Unio crassus, wykonano kompletną dokumentację siedlisk (wymiary, przepływ, roślinność, zamulenie, dokumentacja fotograficzna i zmapowanie GPS). Następnie z odcinka koryta o długości ok. 100 ­m zostały usunięte skójki - wszystkie osobniki Unio crassus występujące sporadycznie w tym miejscu przesiedlono w inne miejsce. Wytypowano stanowiska do badań, w miejscach spełniających kryteria wymagań siedliskowych skójki.

 

 

 

Pobrane losowo 100 osobników dziewiczych w 2 roku życia (przed rozrodem), o zbliżonych wymiarach ciała, zmierzono, sfotografowano pierścienie przyrostu rocznego i kształt muszli. Następnie rozmieszczono je w zidentyfikowanych płatach siedliska wzdłuż biegu rzeki w następujący sposób: 20 osobników pojedynczo, 6 grup po 5 osobników, 2 grup po 10 osobników i 1 grupa 30 osobników. Spośród wszystkich rozłożonych osobników zostały skontrolowane ich marsupia w celu stwierdzenia czy zostały zapłodnione, a jeżeli tak, to zostały pobrane wycinki glochidiów z marsupiów i poddane analizie genetycznej (analiza 5 loci mikrosatelitarnego DNA) w celu stwierdzenia, czy osobniki potomne pochodzą z samozapłodnienia.

 

 

 

 

 

 

 

Lista projektów