Projekt

N N304 294537  Gracz, czy nieudacznik? O wpływie indywidualnego zróżnicowania terytoriów na regulację liczebności populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:110 000 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2013
Opis projektu:

Według klasycznej wiedzy ekologicznej dynamika populacji jest regulowana efektem buforowym: nadmiar osobników, które nie mogą się rozmnażać z powodu ograniczenia przestrzeni lub zasobów tworzy „ nieterytorialną populację”, która w przypadku wystąpienia śmiertelności w populacji rozrodczej, uzupełnia ją. Alternatywne wyjaśnienie istnienia nieterytorialnych osobników jest oparte na teorii gier. Pewna część populacji nie przystępuje do rozrodu bowiem uczestniczy w grze o najlepsze terytoria. Mając skończone prawdopodobieństwo wygrania konkurencji o najlepsze terytorium, samiec przejmujący je nawet pod koniec życia, może odnieść sukces przewyższający zyski osiągnięte na terytoriach o niskiej jakości.

W projekcie chcemy sprawdzić eksperymentalne przewidywania modeli teoretycznych opartych na hipotezie „gracza”. W populacji terytorialnych zwierząt (Calopteryx splendens) o dużym wewnątrz-siedliskowym zróżnicowaniu jakości terytoriów i licznej populacji samców nie przystępujących do rozrodu. Chcemy manipulować jakością siedliska w skali osobników, obserwując równocześnie: zmiany liczebności samców nie posiadających terytorium oraz rezydentów.

Lista projektów