Projekt

N 30509432/3185 Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce.
Kierownik projektu:dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Okres realizacji: 2007 - 2010
Lista projektów