Projekt

2017/25/B/NZ8/01852  Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:451 260,00
Okres realizacji: 2018 - 2020
Opis projektu:

Zrozumienie skutków zmian klimatycznych dla organizmów żywych stanowi współcześnie jedno z ważniejszych wyzwań nauk przyrodniczych. Obecnie obserwowane jest całe spektrum zmian środowiskowych, wywołanych globalnym ociepleniem. Są to m.in. większe fluktuacje i podniesienie średnich temperatur na wielu obszarach, a w świecie zwierząt: wcześniejsze przyloty ptaków na wiosnę lub przyspieszone przeobrażenie lub klucie się owadów. Zjawiska te, nazywane fenologicznymi, mają duże znaczenie dla sukcesu rozrodczego organizmów. Dodatkowo, w dobie zmian klimatycznych, wiele gatunków kolonizuje nowe tereny lub na odwrót, zmniejsza swój zasięg geograficzny. Okazuje się jednak, że choć zmiany te są wiązane z globalnym ociepleniem, w wielu przypadkach trudno je wytłumaczyć samymi tylko zmianami temperatur na danym obszarze. Sporo przecież gatunków wydaje się w ogóle nie reagować. Dzieje się tak dlatego, że wpływ zmian klimatycznych jest dodatkowo komplikowany interakcjami między organizmami żywymi, gdzie różne organizmy oddziałują na siebie biotycznie. W konsekwencji, zmiany zagęszczenia i wielkości populacji, czy konkurencja między różnymi populacjami mogą wpływać na ostateczny wynik reakcji na globalne ocieplenie. Pomimo to, że oddziaływania biotyczne mają potencjalnie tak duże znaczenie, nasza wiedza na ten temat jest nadal bardzo skąpa.

Projekt ma na celu zbadanie jak zmiany klimatyczne wpływają na konkurencję między ważkami dzielącymi to samo środowisko, jednak różniącymi się fenologią i zasięgiem geograficznym. Larwy ważek są słodkowodnymi drapieżnikami, również kanibalistycznymi. W tym stadium następuje intensywny wzrost, natomiast postaci doskonałe odpowiedzialne są za rozród i migrację. Sprawdzanie rozwoju larw pozwala poznać podłożę przyszłego sukcesu reprodukcyjnego i zdolności migracyjnych owadów dorosłych. Jest to podejście rzadko stosowane w badaniach wpływu globalnego ocieplenia na organizmy żywe.

Lista projektów