Projekt

 Wpływ parametrów klimatu, siedliska i antropopresji na rozmieszczenie roślin i ptaków w Małopolsce.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
Okres realizacji: 2009 - 2013
Lista projektów