Projekt

2011/01/B/NZ8/04233  Kooperacja i konkurencja w grupie rodzinnej szczytowego drapieżnika – interakcje czasowo-przestrzenne wśród wilków.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:430 000 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2014
Lista projektów