Projekt

6P04G 109 21  Przyrodnicze uwarunkowania bytowania rysia euroazjatyckiego w Karpatach.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Konopiński

tel.: 12 370 35 53
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:49 400 PLN
Okres realizacji: 2001 - 2003
Lista projektów