Projekt

6P04F 007 21  Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Źródło finansowania:KBN
Kwota na realizację:147 800 PLN
Okres realizacji: 2001 - 2003
Lista projektów