Projekt

352/93/IV/98  Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:EkoFundusz
Kwota na realizację:150 000 PLN
Okres realizacji: 1998 - 2000
Lista projektów