Projekt

N N304 328736 Perspektywy awansu terytorialnego dla samic rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:139 750 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2013
Lista projektów