Projekt

N N304 363638 Struktura genetyczna populacji a problemy ochrony ginącego gatunku - skójki gruboskorupowej Unio crassus L., gatunku Natura 2000.
Kierownik projektu:dr hab. Jerzy Sell
Wykonawcy:

dr hab. Katarzyna Zając

tel.: 12 370 35 36
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:227 500 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2013
Opis projektu:

Celem projektu jest sprawdzenie struktury genetycznej populacji skójki gruboskorupowej Unio crassus w obszarze Europy środkowo-wschodniej ("Międzymorza"). Dla gatunku tego w okresie historycznym wyrózniano szereg gatunków i podgatunków, co odzwierciedlało znaczne zróżnicowanie fenotypowe gatunku. Gatunek jest silnie zagrożony wyginięciem, zatem w obliczu spodziewanych działań restytucyjnych niezbędne jest okreslenie jego pozycji systematycznej i zróżnicowania genetycznego oraz morfologicznego oraz odtworzenie drogi jego rekolonizacji obszaru międzymorskiego w okresie polodowcowym.

Lista projektów