Projekt

2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:179 500 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2012
Lista projektów