Projekt

2017/25/N/NZ8/02861 Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzia brunatnego DIETA NIEDŹWIEDZIA.
Kierownik projektu:

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:138 600,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2021
Lista projektów