Projekt

2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:283 571,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2021
Lista projektów