Projekt

2012/05/N/NZ8/00860 Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowaniu zwyczajów pokarmowych u wilków.
Kierownik projektu:

dr Katarzyna Bojarska

tel.: 12 370 35 32
Wykonawcy:
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:99 940 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2017
Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu wykonywanego w Borach Dolnośląskich tropiono wilki na śniegu oraz sprawdzano lokalizacje z obroży telemetrycznych oznakowanych osobników  w celu zebrania próbek odchodów do badań diety, sierści do badań izotopowych oraz informacji o ofiarach. Zebrano ponad 200 próbek włosów i odchodów do analiz genetycznych w celu wykrycia międzyosobniczych różnic w zwyczajach pokarmowych, a ich wyniki są obecnie opracowywane. Prowadzono również analizy składu pokarmu na podstawie odchodów, wykonano analizy mikrosiedliskowe miejsc zabijania ofiar i miejsc odpoczynku wilków oraz zanalizowano wykorzystanie przez wilki struktur antropogenicznych (głównie grodzenia upraw leśnych) do polowania.

Lista projektów