Pracownicy

mgr Marzena Żyłowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Marzena Żyłowska

tel.: 12 370 35 49
Jednostki organizacyjne:
Dział Wydawnictw Naukowych i Kolportażu

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 49
powrót do listy pracowników