Pracownicy

mgr inż. Magdalena Gąsienica-Staszeczek

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr inż. Magdalena Gąsienica-Staszeczek

tel.: 18 201 26 51
Jednostki organizacyjne:
Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich
Kariera naukowa:

2009, mgr inż., Biotechnologia stosowana, Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.
inne publikacje oryginalne

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.

Projekty

POIS.05.01.00-00-152/09-00 Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.
Kierownik projektu:

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 40
powrót do listy pracowników