Pracownicy

dr Pablo Miguel Lucas Ibanez

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Pablo Miguel Lucas Ibanez

tel.: 12 370 35 64
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny

Projekty

2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
powrót do listy pracowników