Pracownicy

dr Ewa Zyśk-Gorczyńska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Ewa Zyśk-Gorczyńska

tel.: 71 337 63 49
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

- uszkadzanie drzew przez niedźwiedzie brunatne w Karpatach

- rola drzew uszkadzanych przez niedźwiedzie w biocenozach leśnych

- kolizje ptaków ze szklanymi powierzchniami infrastruktury

Kariera naukowa:

2016 - doktor (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, tytuł pracy: "Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat")

2007 - Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Rolniczej we Wrocławiu

2006 - magister (Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, tytuł pracy: "Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat")

 

 

 

Przebieg pracy:

od 06. 2016  - Instytut Ochrony Przyrody PAN

Pełnione funkcje:

- od lipca 2017: pomysłodowca i koordynator Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki":

www.szklanepulapki.pl

https://www.facebook.com/szklanepulapki/

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2018.

Multi-scale approach to brown bear (Ursus arctos) foraging on trees: characteristics of damage to trees and stands in the north-eastern Carpathians. Forestry: An International Journal of Forest Research, DOI: 10.1093/forestry/cpx052: 1-8.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wertz B., Wuczyński A. 2016.

Long-term study of damage to trees by brown bears Ursus arctos in Poland: Increasing trends with insignificant effects on forest management. Forest Ecology and Management 366: 53–64 (doi:10.1016/j.foreco.2016.02.007). Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z., Wuczyński A. 2015.

Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems. Canadian Journal of Zoology 93 (2): 133-141.

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2014.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Bieszczadach („Trees damage caused by brown bears (Ursus arctos) in the Bieszczady Mountains”). Sylwan 158 (5): 377-382.
inne publikacje oryginalne

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2010.

Żerowanie niedźwiedzia brunatnego na jodłach w polskiej części Karpat. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 71-75.
publikacje popularno-naukowe

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą?. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14.

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017.

Szklane szyby przystanków - śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody (3): 24-26. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017.

Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (169): 22-24.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 7 (12): 34-36.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Sen zimowy niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 2 (7): 30-32.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Stary niedźwiedź mocno śpi?. Tatry 2 (32): 48-49.

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Fauna i flora przy szlaku. Bieszczady 5 (5): 26-29.

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Znakowane czy ranione?. Tatry 1 (27): 18.

Zyśk-Gorczyńska E. 2008.

Niedźwiedzie i drzewa na wiosnę. Tatry 2 (24): 44.

Inne

Nazwa konferencji: VIII Zjazd Ornitologów Pomorza
Organizator: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
Miejsce: Jastrzębia Góra
Data: 2018-03-02
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: „Szklane Pułapki” Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury
Nazwa konferencji: VIII Zjazd Ornitologów Pomorza
Organizator: Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling
Miejsce: Jastrzębia Góra
Data: 2018-03-02
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: Kolizje ptaków ze szklanymi wiatami przystanków na obszarze Dolnego Śląsk
Nazwa konferencji: XXVI Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur
Organizator: Stowarzyszenie Ochrony Sów
Miejsce: Tumiany
Data: 2018-02-23
Autorzy: Kurach E., Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A., Szurlej-Kielańska A.
Wykład: „Szklane pułapki”- nowy rejestr śmiertelności i kolizyjności ptaków
Nazwa konferencji: zDolny Śląsk Lokalnie
Organizator: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Miejsce: Wałbrzych
Data: 2017-12-29
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A.
Wykład: Szklane przystanki - (nie)widzialne zagrożenie dla ptaków.
Nazwa konferencji: Ochrona dużych drapieżników w Polsce – doświadczenia z projektów WWF Polska
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Krutyń
Data: 2011-10-19
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Warunki gawrowania niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: Ochrona dużych drapieżników w Polsce – doświadczenia z projektów WWF Polska
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Krutyń
Data: 2011-10-19
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Ocena procesu synantropizacji niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: XIX Międzynarodowa Konferencja Rezerwatu Biosfery -"Karpaty Wschodnie"
Organizator: BdPN
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2011-09-09
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: 20th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Canada, Ottawa
Data: 2011-07-17
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E.
Poster: Brown bear (Ursus arctos) foraging behavior on various trees species in the Carpathians of Poland.
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Degradacja siedlisk niedźwiedzia na wybranych szlakach turystycznych.
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-27
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Środowisko i miejsca gawrowania niedźwiedzi w polskiej części Karpat.
Nazwa konferencji: Warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Stan populacji i monitoring niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Metoda ankietowa.
Nazwa konferencji: XIX Międzynarodowa Konferencja Rezerwatu Biosfery -"Karpaty Wschodnie"
Organizator: BdPN
Miejsce: Ustrzyki Dolne
Data: 2010-09-23
Autorzy: Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E.
Wykład: Ocena procesu synantropizacji niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2009-09-07
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Poster: Warunki gawrowania niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos oraz ochrona gawr w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2009-09-07
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E.
Poster: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: X Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna
Organizator: SGGW
Miejsce: Warszawa
Data: 2007-02-13
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Poster: Żerowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na różnych gatunkach drzew w polskiej części Karpat
Nazwa konferencji: Warsztaty: „Duże drapieżniki w Karpatach. Biologia, ekologia i koegzystencja z człowiekiem”
Organizator: WWF Polska
Miejsce: Chmiel
Data: 2006-05-25
Autorzy: Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z.
Wykład: Niedźwiedź brunatny Ursus arctos w Polsce
powrót do listy pracowników