Pracownicy

dr Aleksandra Biedrzycka

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Aleksandra Biedrzycka

tel.: 12 370 35 51
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Genetyka populacyjna i konserwatorska. Zmienność genetyczna zagrożonych populacji, wpływ fragmentacji siedliska na strukturę genetyczną populacji, genetyka inwazji.

Czynniki kształtujące zmienność genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w naturalnych populacjach ssaków i ptaków. Zmienność MHC w zagrożonych populacjach. Związek zmienności MHC z poziomem zapasożycenia i ceachami związanymi z dostosowaniem

Kariera naukowa:

Edukacja:

03.2007 Obrona rozprawy doktorskiej pt.:„Wpływ zaniku i fragmentacji siedliska na różnorodność genetyczną susła perełkowanego Spermophilus suslicus

2002 Rozpoczęcie studiów doktoranckich w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Instytutu Botaniki i Instytutu Ochrony Przyrody PAN pod opieka prof. Zbigniewa Głowacińskiego

2002 Praca magisterska wykonana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pt.: “Wpływ pasożytów z grupy Haemosporidia na wybór siedliska i sukces lęgowy rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus” pod opieką dr Tadeusza Zająca

1999 - 2000 Praca licencjacka wykonana w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: "Demograficzne konsekwencje dynamiki populacji sikory bogatki Parus major w Puszczy Niepołomickiej", pod opieka dr hab. Mariusza Cichonia.

1998 – 2002 Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Chemii, kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacja biologia środowiska

Stypendia naukowe:

10.2004 - 04.2005 Stypendium Marie Curie na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne, School of Biology, pod opieką dr Kirsten Wolff; Opracowanie specyficznych loci mikrosatelitarnych dla susła perełkowanego

01-06.2003 Stypendium Marie Curie na Uniwersytecie w Barcelonie, w Zakładzie Genetyki Ewolucyjnej pod opieką prof. Montserrat Aguade“Detecting the effects of hitchhiking and positive selection in Drosophila melanogaster from SNP’s data in noncoding regions”.

09-12.2001 Stypendium Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Barcelonie, w Zakładzie Genetyki Ewolucyjnej pod opieką prof. Montserrat Aguade "Analysis of sequence variation in Or 7a region in Drosophila melanogaster and Drosophila simulans"

Przebieg pracy:

Od 2002 roku zatrudniona w Instytucie Ochrony Przyrody PAN.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Sebastian A., Migalska M., Westerdahl H., Radwan J. 2017.

Testing genotyping strategies for ultra‐deep sequencing of a co‐amplifying gene family: MHC class I in a passerine bird. Molecular Ecology Resources 17: 642-655, DOI: 10.1111/1755-0998.12612.

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Biedrzycka A., Kloch A. 2016.

Development of novel associations between MHC alleles and susceptibility to parasitic infections in an isolated population of an endangered mammal. Infection, Genetics and Evolution 44: 210-217, DOI: 10.1016/j.meegid.2016.07.014.

Biedrzycka A., Zalewski A., Bartoszewicz M., Okarma H., Jędrzejewska E. 2014.

The genetic structure of raccoon introduced in Central Europe reflects multiple invasion pathways. Biological Invasions 16: 1611-1625.

Biedrzycka A., Konior M. , Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014.

Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79 (5): 287-296, DOI: 10.1016/j.mambio.2014.04.005.

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Biedrzycka A., Kloch A., Buczek M., Radwan J. 2011.

Major histocompatibility complex DRB genes and the load of blood parasite in fragmented population of the spotted suslik Spermophilus suslicus. Mammalian Biology 76 (6): 672-677.

Radwan J., Biedrzycka A., Babik W. 2010.

Does reduced MHC diversity decrease viability of vertebrate populations?. Biological Conservation 143: 537-544.

Biedrzycka A., Konopiński M. 2008.

Genetic variability and the effect of habitat fragmentation in spotted suslik Spermophilus suslicus populations from two different regions. Conservation Genetics 9 (5): 1211-1221.

Biedrzycka A., Radwan J. 2008.

Population fragmentation and major histocompatibility complex variation in the spotted suslik, Spermophilus suslicus. Molecular Ecology 17: 4801-4811.

Projekty

Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:

dr Aleksandra Biedrzycka

tel.: 12 370 35 51
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:

dr Aleksandra Biedrzycka

tel.: 12 370 35 51
Discovering the role of pathogen mediated selection and mate choice in MHC evolution in natural population. An example of extensively studied sedge warbler population.
Kierownik projektu:

dr Aleksandra Biedrzycka

tel.: 12 370 35 51

Inne

Nazwa konferencji: ConGress
Organizator: ConGress
Miejsce: Zvoleń, Słowacja
Data: 2012-01-25
Autorzy: Aleksandra Biedrzycka
Wykład na konferencji: Management of spotted suslik populations in Poland with use of neutral and effectively selected genetic markers.
powrót do listy pracowników