Pracownicy

dr Kamil Bartoń

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Albrecht J., Bartoń K.A. , Selva N., Sommer R.S , Swenson J.E., Bischof R. 2017.

Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear. Scientific Reports 7: 10399, DOI: 10.1038/s41598-017-10772-6. Pobierz pdf

Projekty

2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
2015/16/S/NZ8/00158 Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu zmian środowiska.
Kierownik projektu:

dr Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64
powrót do listy pracowników