powiększ

Erebia sudetica Staudinger, 1861
Górówka sudecka
Sudeten Ringlet

Rodzina  Nymphalidae  Rusałkowate
Rząd  Lepidoptera  Motyle
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Gatunek znany w Polsce tylko z jednego stanowiska. Nie wiadomo czy obecnie jeszcze występuje na terenie naszego kraju. Prawnie chroniony.
   
Rozmieszczenie  Masyw Centralny, zachodnia część Alp, Sudety, pojedyncze stanowiska w Karpatach Południowych (Kudrna 2002). W Polsce wykazywany z Gór Bialskich, w najbliższym sąsiedztwie występuje licznie w masywie Pradziada na terenie Republiki Czeskiej.
   
Biotop/Siedlisko  Śródleśne polany na wysokości od 600 do 1200 m n.p.m.
   
Biologia  Gatunek jednopokoleniowy. Motyl lata w lipcu i sierpniu zależnie od przebiegu warunków pogodowych. Rośliny pokarmowe gąsienic nieznane, w hodowli gąsienice żywiły się wiechliną roczną Poa annua (Kosior 1992) i kupkówką pospolitą Dactylis glomerata (Masłowski J. - inf. ustna).
   
Wielkość populacji w Polsce  Niemożliwa obecnie do określenia. Dawniej szacowana na kilkadziesiąt osobników (Kosior 1992).
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Głównym zagrożeniem dla gatunku jest zarastanie polan śródleśnych.
   
Prognoza zmian populacji  Gatunek spotykano w Polsce do roku 1976, później prawdopodobnie wymarł (Buszko 1993). W 2001 r. zauważono w Górach Bialskich jednego osobnika (Masłowski J. - inf. ustna). Nie wiadomo, czy obecnie na terenie Polski znajduje się osiadła populacja górówki sudeckiej.
   
Aktualne sposoby ochrony  Gatunek jest objęty w Polsce ochroną prawną.
   
Proponowane sposoby ochrony  W razie odkrycia w Polsce osiadłej populacji należy przeprowadzić restytucję tego gatunku w odpowiednio przygotowanych miejscach jego dawnego występowania.
   
Summary  The species is known from one locality in Poland. Since 1976 no permanent population of Erebia sudetica has been found in the country. It lives in mountain forest meadows at altitudes of 600-1200 m a.s.l. Overgrowing of meadows poses extinction threat. In case of its rediscovery in Poland, attempts at its restitution should be undertaken in places of the former occurrence. It is protected by law in Poland.
   
Źródła informacji  Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Kosior A. 1992. Erebia sudetica.W: Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red.) PWRiL, Warszawa: 268-269.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

   
Autor  Jarosław Buszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009