powiększ

Leptothorax sordidulus Müller, 1923
Wysmuklica żałobna

Rodzina  Formicidae  Mrówkowate
Rząd  Hymenoptera  Błonkoskrzydłe
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Bardzo rzadki i mało znany gatunek południowoeuropejski. W Polsce znany od niedawna i tylko z Ojcowskiego Parku Narodowego. Niechroniony.
   
Rozmieszczenie  Gatunek ten występuje lokalnie w środkowej i wschodniej części Europy Południowej; notowany łącznie z kilkunastu stanowisk w Bułgarii, krajach b. Jugosławii, północnych Włoszech, Austrii, Czechach, Niemczech i Polsce (Czechowski, Radchenko, Czechowska 2002). W Polsce występuje podgatunek Leptothorax sordidulus saxonicus Seifert, 1995 (wysmuklica żałobna saksońska), którego areał odpowiada północnej części areału gatunkowego (Seifert 1995). W Polsce znany jest tylko z jednego stanowiska w Ojcowskim Parku Narodowym (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), gdzie wykazano go dopiero w 1999 r. na podstawie pojedynczych robotnic (Czechowski, Czechowska, Radchenko 1999).
   
Biotop/Siedlisko  L. sordidulus jest kserotermofilnym stenotopem, właściwym suchym środowiskom trawiastym, z rzadka porośniętym krzewami i drzewami; w Niemczech spotykany jest w wyżynnej części Saksonii, gdzie zasiedla luki w bardzo ciepłych dąbrowach na południowych stokach (Seifert 1995). W Ojcowskim Parku Narodowym osobniki L. s. saxonicus znaleziono na szczycie wapiennych skałek na południowym stoku (Czechowski, Czechowska, Radchenko 1999).
   
Biologia  Bardzo słabo poznana. Gniazduje głównie w szczelinach skalnych i drewnie martwych drzew.
   
Wielkość populacji w Polsce  Co najwyżej kilka rozproszonych izolowanych stanowisk.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  W Polsce L. sordidulus jest gatunkiem krańcowo rzadkim, żyjącym w nielicznych, swoistych mu środowiskach. Zagrożeniem dla niego może być zarastanie otwartych środowisk kserotermicznych przez zwartą roślinność drzewiastą i krzewiastą.
   
Prognoza zmian populacji  Stanowiska poza obszarami czynnie chronionymi pod kątem zachowania otwartych zbiorowisk kserotermicznych będą samoistnie zanikać w miarę postępu naturalnej sukcesji, a także będą likwidowane wraz z zagospodarowywaniem tzw. nieużytków.
   
Aktualne sposoby ochrony  Nie podlega ochronie gatunkowej. Jedyne znane w Polsce stanowisko znajduje się na terenie parku narodowego, gdzie w ramach ochrony czynnej są prowadzone prace zapobiegające zarastaniu zboczy. W Niemczech uznany za silnie zagrożony (Seifert 1996).
   
Proponowane sposoby ochrony  Dotychczas przyjęte w Ojcowskim Parku Narodowym, jeśli będą konsekwentnie stosowane, wydają się wystarczające. W ramach ogólnych działań na rzecz ochrony tego gatunku w Polsce wskazane jest poszukiwanie w odpowiednich środowiskach ewentualnych dalszych jego stanowisk, zwłaszcza w południowej części kraju. Gatunek nie do rozpoznania przez niespecjalistę.
   
Summary  Leptothorax sordidulus is a rare and little known south-European stenotopic species connected with xerothermic habitat. In Poland it occurs as a subspecies, L. s. saxonicus, reported from the Ojców National Park where single worker ants were only found. Conservation efforts should focus on preventing the overgrowing of grassland communities on the southern slopes by dense shrub and arboreous vegetation.
   
Źródła informacji  Czechowski W., Czechowska W., Radchenko A. 1999. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce rzadkich gatunków mrówek z rodzaju Leptothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae). Fragm. faun. 41: 247-250.

Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W. 2002. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. MIZ PAS, Warsaw: 200 + 1 pp.

Seifert B. 1995. Two new Central European subspecies of Leptothorax nylanderi (Förster, 1850) and Leptothorax sordidulus Müller, 1923 (Hymenoptera, Formicidae). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 68: 1-18.

Seifert B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg, 352 ss.

   
Autor  Wojciech Czechowski, Wiesława Czechowska & Aleksandr Radchenko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009