powiększ

Chilostoma rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842)
Ślimak Rossmässlera

Rodzina  Helicidae  Ślimakowate
Rząd  Stylommatophora  Trzonkooczne
Gromada  Gastropoda  Ślimaki (Brzuchonogi)
Typ  Mollusca  Mięczaki
   
Status  Gatunek reliktowy o ograniczonym karpackim zasięgu, w Polsce występuje wyłącznie i sporadycznie w Tatrach i Pieninach. Chroniony (Wiktor 2004).
   
Rozmieszczenie  Gatunek zachodniokarpacki, o wąskim porozrywanym zasięgu, poza Polską znany jeszcze tylko ze Słowacji. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach i Pieninach (Kerney, Cameron, Jungbluth 1983, Riedel 1988, Urbański 1948, Urbański 1957, Wiktor 2004).
   
Biotop/Siedlisko  Żyje głównie w masywach wapiennych, wśród roślinności na ocienionych, wilgotnych skałach bądź pniach drzew. Sięga do regla górnego (800-1400 i wyżej do 2000 m n.p.m.) (Kerney, Cameron, Jungbluth 1983, Urbański 1957, Wiktor 2004).
   
Biologia  Bliżej nieznana.
   
Wielkość populacji w Polsce  Nie do oszacowania. Ślimak ten występuje w trudno dostępnych miejscach, zawsze sporadycznie.
   
Aktualne sposoby ochrony  Objęty ochroną gatunkową, ponadto obie polskie ostoje znajdują się na terenach Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.
   
Proponowane sposoby ochrony  Utrzymać dotychczasowe formy ochrony, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed nadmiernym ruchem turystycznym miejsc, gdzie gatunek ten występuje.
   
Summary  A relict species occurring exclusively in a few limestone massifs in Slovakia and Poland (Tatry and Pieniny). It lives at high altitudes of 800-2000 m a.s.l. on shaded damp rocks. The species is protected by law and its Polish localities are protected in national parks: Tatra NP and Pieniny NP.
   
Źródła informacji  Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey - Hamburg und Berlin, 384 ss, 890 figs., 368 maps.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych. Ochr. Przyr. 18: 66-95.

Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa, 247 ss.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

   
Autor  Andrzej Wiktor
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009