powiększ

Erebia pronoe (Esper, 1780)
Górówka pronoe
Water Ringlet

Rodzina  Nymphalidae  Rusałkowate
Rząd  Lepidoptera  Motyle
Gromada  Insecta  Owady
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Gatunek znany z jednego stanowiska w Polsce - znajdującego się w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie objęty ochroną gatunkową.
   
Rozmieszczenie  Alpy, Pireneje, Tatry, Karpaty Południowe i góry Półwyspu Bałkańskiego (Kudrna 2002). W Polsce występuje tylko w Tatrach Zachodnich w rejonie wąwozu Wielkie Koryciska i Bobrowca (Buszko 1997b). Zalatuje także do Doliny Kościeliskiej.
   
Biotop/Siedlisko  Śródleśne górskie łąki, trawiaste zbocza, skałki na wysokości 1000-1400 m n.p.m. Wyraźna preferencja podłoża wapiennego.
   
Biologia  Gatunek ma jedno pokolenie w ciągu sezonu. Pojawia się od końca lipca do początku września. Rośliny pokarmowe w Polsce nieznane. W hodowli gąsienice żerowały na wiechlinie Poa sp. (Buszko 1993).
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do określenia. Motyle żyją w niewielkich koloniach liczących kilka do kilkunastu osobników.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  W warunkach jakie stwarza Tatrzański PN gatunkowi mogą zagrażać obecnie jedynie zmiany właściwych mu siedlisk - spowodowane przyczynami naturalnymi, głównie ekspansją zbiorowisk leśnych.
   
Prognoza zmian populacji  Wielkość populacji wydaje się być ustabilizowana, aczkolwiek widoczne są znaczne fluktuacje liczebności w kolejnych sezonach spowodowane różnym przebiegiem warunków pogodowych. Sam fakt, że gatunek reprezentowany jest w kraju tylko przez jedną - ograniczoną powierzchniowo - populację nakazuje brać pod uwagę ryzyko jej zagłady pod wpływem czynników nieprzewidywalnych, losowych.
   
Aktualne sposoby ochrony  Gatunek jest w Polsce chroniony jako element przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego.
   
Proponowane sposoby ochrony  Obecnie gatunek nie wymaga zmiany formy ochrony.
   
Summary  The species is known from one locality in Poland; found in the environments of alpine meadows, forest glades and limestone rocks. Overgrowing of glades may be a potential threat. Erebia pronoe does not require special conservation measures. Not protected by law; protected as the natural element of the Tatra National Park.
   
Źródła informacji  Buszko J. 1993. Atlas motyli Polski. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, Warszawa, 269 ss.

Buszko J. 1997b. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawn. Turpress, Toruń, 170 ss.

Kudrna O. 2002. The distribution Atlas of European Butterflies. Oedippus 20, 343 pp.

   
Autor  Jarosław Buszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009