powiększ

Neobisium polonicum Rafalski, 1936

Rodzina  Neobisiidae  
Rząd  Pseudoscorpionida  Zaleszczotki
Gromada  Arachnida  Pajęczaki
Typ  Arthropoda  Stawonogi
   
Status  Gatunek (zarazem endemit) wschodniokarpacki; znany z nielicznych stanowisk w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Niechroniony.
   
Rozmieszczenie  Występuje w Karpatach na wschód od rzeki Ropy po Bukowinę (locus typicus: Jaremcze nad Prutem). Poza tym znany z gór Bihar w Rumunii (Rafalski 1936, 1937). W Polsce znany z Beskidu Niskiego i Bieszczad; zasiedla góry i pogórza na wysokości 450 - 1000 m n.p.m. (Rafalski 1967).
   
Biotop/Siedlisko  Lasy, głównie w dolinach rzek i potoków. Przebywa pod większymi kamieniami i płytami piaskowca, rzadziej w ściółce.
   
Biologia  Nieznana. Najprawdopodobniej, tak jak wszystkie zaleszczotki, jest gatunkiem drapieżnym, odżywia się drobnymi stawonogami.
   
Wielkość populacji w Polsce  Gatunek niezwykle rzadki. Brak dokładnych danych o stanowiskach, areale występowania i tym bardziej wielkości populacji.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Zagrożony choćby ze względu na rzadkość. Z pewnością bezposrednim zagrożeniem dla tego gatunku może być niszczenie siedlisk naturalnych, a więc karpackich lasów reglowych i dolinnych.
   
Prognoza zmian populacji  Brak podstaw materiałowych do prognozowania.
   
Aktualne sposoby ochrony  Nie objęty w Polsce żadną formą ochrony. Być może niektóre stanowiska leżą w obrębie niektórych parków narodowych (Magurski PN, Bieszczadzki PN) i rezerwatów przyrody.
   
Proponowane sposoby ochrony  Na obecnym etapie poznania gatunku trudne do określenia. Z pewnością ochrona jego biotopów jest kierunkiem działania najbardziej wskazanym.
   
Summary  Neobisium polonicum is an extremely rare Eastern-Carpathian species, restricted in Poland to the few and far between localities in Beskid Niski Mts. and Bieszczady Mts. It lives in forests, in moss and grass, under rocks, in river and stream valleys. Threatened by its rare occurrence and fragility to habitat destruction. Not protected, yet some localities are situated in national parks.
   
Źródła informacji  Rafalski J. 1936. Neobisium (Neobisium) polonicum nov. spec. Nowy gatunek zaleszczotka (Pseudoscorpionidea) Spraw. Pozn. TPN, Poznań, 9 (1935): 119.

Rafalski J. 1937. Neobisium (Neobisium) polonicum nov. spec. Nowy gatunek zaleszczotka (Pseudoscorpionidea). Pr. Kom. Mat.- Przyr. Pozn. TPN., B, Poznań, 8: 159-172.

Rafalski J. 1967. Zaleszczotki - Pseudoscorpionidea. Katalog fauny Polski, XXXII. Instytut Zoologii PAN, 1: 34 ss.

   
Autor  Czesław Błaszak
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009