powiększ

Alcis jubata (Thunberg, 1788)
Dotted Carpet
Przylepek brodacznik

Familia  Geometridae
Ordo  Lepidoptera
Classis  Insecta
Typus  Arthropoda
   
Summary  The species was previously known from a few localities in the northern and southern parts of the country but now occurs only in the Białowieża Forest. It is associated with the occurrence of spruce and lichens Usnea spp., which its caterpillars feed on. Its regress may be attributed to the decline of lichens that are hosts for its larvae due to air pollution and changes in water conditions (drainage) in forest habitats. The proposed conservation measures should focus on the elimination of threatening factors and, above all, on the protection of localities with lichens from the genus Usnea, the main element of the Dotted Carpet basis of development.
  
   
Literature  Batkowski S., Palik E., Szpor R. 1972. Motyle większe Tatr Polskich. Pol. Pismo entomol. 42, 3: 637-688.

Bielewicz M. 1973. Motyle większe (Macrolepidoptera) Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego. Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 7: 1-170.

Buszko J. 2000. Atlas motyli Polski, cz. III. Falice, wycinki, miernikowce. Grupa IMAGE, Warszawa, 518 ss.

Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K. 1996a. Nowe i rzadko spotykane w Polsce motyle (Lepidoptera) stwierdzone w południowo-wschodniej części kraju. Wiad. entomol. 15, 2: 105-115.

Ebert G. 2003. Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 9: Nachtfalter VIII. Ulmer, Stuttgart. 609 ss.

Raebel P.H., Toll S. 1962. Fauna motyli Śląska, Miernikowce (Lepidoptera, Geometridae). Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda, 1: 7-78.

Romaniszyn J., Schille F. 1929. Fauna motyli Polski. I. Prace monogr. Kom. Fizjogr. 6: 1-552.

Urbahn E., Urbahn H. 1939. Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum. Stt. Ent. Ztg., Stettin, 100: 185-826.

   
Author  Adam Malkiewicz
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009