powiększ

Falniowskia neglectissima (Falniowski et Šteffek, 1989)

Niepozorka ojcowska

Familia  Moitessieridae
Ordo  Mesogastropoda
Classis  Gastropoda
Typus  Mollusca
   
Summary  A species described recently on the basis of a mere handful of specimens. Its biology, abundance and distribution are poorly known. Recorded only from the Ojców National Park and the closest environs of Kraków. Living in leaf litter under limestone rocks in deciduous forest. Very difficult to find because of its small size and probably small populations, or clandestine existence. Protected by law, its locality is protected within a national park.
  
   
Literature  Bernasconi R. 1990. Falniowskia n. gen. for Bythiospeum neglectissimum Falniowski et Šteffek, 1989 (Mollusca: Prosobranchia: Hydrobiidae). Folia malacol. 4: 47-51.

Falniowski A., Šteffek J. 1989. A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from south Poland. Folia malacol. 3: 95-101.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria ślimaki lądowe . W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). IOP PAN, Kraków 27-33.

   
Author  Andrzej Wiktor
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009