powiększ

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)

Familia  Noctuidae
Ordo  Lepidoptera
Classis  Insecta
Typus  Arthropoda
   
Summary  Acontia lucida is a xerotermophilous species, found in the habitats of thermophilous grasslands of steppe, or forest-steppe character, or calcareous rock grasslands. In Poland it has only one current locality. To enable the recolonization of southern Poland by A. lucida, conservation of xerothermic habitats, in which the species may potentially occur, is needed.
  
   
Literature  Bielewicz M. 1973. Motyle większe (Macrolepidoptera) Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego. Roczn. Muz. Górnośl. w Bytomiu, Przyroda 7: 1-170.

Błeszyński S., Razowski J., Żukowski R. 1965. Fauna motyli Pienin. Acta. zool. cracov. 10, 5: 375-493.

Kostrowicki A.S. 1953a. Rzut oka na faunę projektowanego rezerwatu w Krzyżanowicach nad Nidą. Chrońmy przyr. ojcz. 9, 5: 13-18.

Nowacki J. 1998. The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Coronet Books, Bratislava, 51 pp., 24 colour pl., 41 black-white pl.

Nowacki J., Fibiger M. 1996. Noctuidae. In: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. O. Karsholt, J. Razowski (eds.). ApolloBooks, Stenstrup, Kobenhavn: 251-293.

Nowacki J., Wasiluk D. 2004. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) środkowego Podlasia. Wiad. entomol. 23, supl. 1: 3-54.

Prüffer J., Sołtys E. 1974. Motyle ziemi Chełmińskiej i terenów sąsiednich. Studia Soc. Sci. Tor., Sectio E (Zoologia), 10: 1-88.

Rakosy L. 1996. Die Noctuiden Rumaniens. Linz, 648 ss.

Romaniszyn J., Schille F. 1929. Fauna motyli Polski. I. Prace monogr. Kom. Fizjogr. 6: 1-552.

Skou P. 1991. Nordens Ugler. Danmarks Dyreliv Bind 5. Apollo Books, Stenstrup, 566 pp.

Urbahn E., Urbahn H. 1939. Die Schmetterlinge Pommerns mit einem vergleichenden Überblick über den Ostseeraum. Stt. Ent. Ztg., Stettin, 100: 185-826.

Wolf P. 1935. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 3. Band I. Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau. Karl Vater, Breslau: 161-344.

   
Author  Janusz Nowacki
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009