powiększ

Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)
Poczwarówka pagoda

Rodzina  Orculidae  Beczułkowate
Rząd  Stylommatophora  Trzonkooczne
Gromada  Gastropoda  Ślimaki (Brzuchonogi)
Typ  Mollusca  Mięczaki
   
Status  Gatunek bałkańsko-alpejski o porozrywanym zasięgu, mający dwa stanowiska w Karpatach Zachodnich, z tego jedno w Polsce. Objęty ochroną gatunkową.
   
Rozmieszczenie  Zasięg tego gatunku obejmuje południową część Bułgarii, Chorwację, Alpy Wschodnie, francuskie Alpy Zachodnie i izolowane stanowiska w Karpatach oraz w południowej i wschodniej Francji (Riedel 1988). W Polsce ma tylko jedno stanowisko w Beskidzie Niskim w Uściu Gorlickim k. Gorlic (Jackiewicz, Rafalski 1960, Riedel 1988). Drugie stanowisko w Karpatach znajduje się koło Bardejowa w Słowacji.
   
Biotop/Siedlisko  Zamieszkuje górskie lasy z przewagą drzew liściastych, rosnące na podłożu bogatym w wapń; chroni się w ściółce i głęboko pod częściowo pogrążonymi w ziemi kamieniami (Jackiewicz, Rafalski 1960, Riedel 1988).
   
Biologia  Nieznana.
   
Wielkość populacji w Polsce  Na jedynym polskim stanowisku występuje nielicznie i prawdopodobnie na bardzo niewielkiej (poniżej l ha) powierzchni (Riedel A. - mat. niepubl.).
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Główne zagrożenia dla stanowiska stwarza wyrąb lub usuwanie ściółki i martwego drewna w miejscach występowania ślimaka. Ze względu na bardzo ograniczony areał krajowa populacja jest silnie narażona na wydarzenia losowe.
   
Prognoza zmian populacji  Zaistnienie czynników wymienionych jako zagrożenia może spowodować zniknięcie populacji.
   
Aktualne sposoby ochrony  Podlega ochronie gatunkowej.
   
Proponowane sposoby ochrony  Utrzymać ochronę gatunkową; dodatkowo wskazane jest objęcie stanowiska ochroną w formie rezerwatu ścisłego.
   
Summary  One of the rarest species in Poland, with one isolated locality (Uście Gorlickie, Western Carpathians). Though it is legally protected, its site has not been designated a protected area. The population is threatened by forest management and susceptible to random events; it is recommended to include the site in a strict nature reserve.
   
Źródła informacji  Jackiewicz M., Rafalski J. 1960. Ślimak Pagodulina pagodula (Des Moulins) w Polsce. Pr. Kom. Biol. PTPN, Poznań 19: 369-384.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

   
Autor  Beata M. Pokryszko
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009