powiększ

Falniowskia neglectissima (Falniowski et Šteffek, 1989)
Niepozorka ojcowska

Rodzina  Moitessieridae  
Rząd  Mesogastropoda  
Gromada  Gastropoda  Ślimaki (Brzuchonogi)
Typ  Mollusca  Mięczaki
   
Status  Gatunek niedawno wykryty pod Krakowem i dlatego wydaje się endemitem. Objęty ochroną gatunkową i rezerwatową.
   
Rozmieszczenie  Dotychczas znane stanowiska to Ojcowski Park Narodowy, Panieńskie Skały k. Krakowa oraz dolina Mnikowska (Falniowski, Šteffek 1989). Ślimak niedawno opisany (Falniowski, Šteffek 1989) i podniesiony do rangi nowego rodzaju (Bernasconi 1990, Wiktor 2004, Wiktor, Riedel 2002).
   
Biotop/Siedlisko  Znaleziony w ściółce, w bezpośrednim sąsiedztwie skały, w lesie liściastym na wapieniach osadowych.
   
Biologia  Nieznana.
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do określenia. Znaleziono pojedyncze żywe okazy i zaledwie kilka pustych skorupek. Ślimak ten jest bardzo małych rozmiarów, trudny do znalezienia.
   
Zagrożenia i ich przyczyny  Prawdopodobnie żyje na niewielkich powierzchniach i w takim przypadku łatwo zniszczyć jego mikrohabitat. Mała - jak się wydaje - populacja wystawiona jest na nieprzewidywalne czynniki losowe. W stosunku do polskiej "czerwonej listy" (Wiktor, Riedel 2002) zmieniono kategorię zagrożenia tego taksonu z DD na CR.
   
Aktualne sposoby ochrony  Podlega ochronie gatunkowej. Poza tym stanowiska znajdują się na obszarach chronionych - w Ojcowskim Parku Narodowym oraz rezerwatach przyrody "Panieńskie Skały" i "Dolina Mnikowska" .
   
Proponowane sposoby ochrony  Utrzymać dotychczasowe.
   
Summary  A species described recently on the basis of a mere handful of specimens. Its biology, abundance and distribution are poorly known. Recorded only from the Ojców National Park and the closest environs of Kraków. Living in leaf litter under limestone rocks in deciduous forest. Very difficult to find because of its small size and probably small populations, or clandestine existence. Protected by law, its locality is protected within a national park.
   
Źródła informacji  Bernasconi R. 1990. Falniowskia n. gen. for Bythiospeum neglectissimum Falniowski et Šteffek, 1989 (Mollusca: Prosobranchia: Hydrobiidae). Folia malacol. 4: 47-51.

Falniowski A., Šteffek J. 1989. A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from south Poland. Folia malacol. 3: 95-101.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

Wiktor A., Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria ślimaki lądowe . W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). IOP PAN, Kraków 27-33.

   
Autor  Andrzej Wiktor
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009