powiększ

Chilostoma cingulellum (Rossmässler, 1837)
Ślimak tatrzański

Rodzina  Helicidae  Ślimakowate
Rząd  Stylommatophora  Trzonkooczne
Gromada  Gastropoda  Ślimaki (Brzuchonogi)
Typ  Mollusca  Mięczaki
   
Status  Endemit lub subendemit tatrzański - w Polsce ma stanowiska wyłącznie w Tatrach Zachodnich, wapiennych. Zagrożony ze względu na mały i porozrywany zasięg. Chroniony.
   
Rozmieszczenie  Gatunek o bardzo małym zasięgu, obejmujący izolowane wapienne gniazda górskie. Poza polskimi Tatrami znany tylko z nielicznych stanowisk na obszarze Słowacji. W Polsce wykazany wyłącznie z Tatr Zachodnich (Kerney, Cameron, Jungbluth 1983, Riedel 1988, Urbański 1948, 1957, Wiktor 2004).
   
Biotop/Siedlisko  Gatunek wysokogórski. Występuje na podłożu wapiennym, na wysokościach 970-2000 m n.p.m. Chroni się w szczelinach i ocienionych zboczach skalnych, często występuje gromadnie.
   
Biologia  Nieznana.
   
Wielkość populacji w Polsce  Trudna do oszacowania w warunkach, w jakich żyje. Często spotyka się dość znaczne skupiska tych ślimaków, a ich zagrożenie wynika głównie z bardzo małego zasięgu geograficznego i wyspowego rozmieszczenia populacji.
   
Aktualne sposoby ochrony  Objęty ochroną gatunkową, ponadto u nas występuje na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
   
Proponowane sposoby ochrony  Utrzymać obecne formy ochrony, skoncentrować się należy na ochronie biotopów.
   
Summary  A high-mountain snail with a fragmented, insular distribution; in Poland restricted to the West Tatra Mountains (Tatra endemite). Its range covers also a few mountain pockets in Slovakia. Chilostoma cingulellum is endangered due to its very limited and disrupted distribution area. It is protected by law and its localities are situated in the Tatra National Park.
   
Źródła informacji  Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey - Hamburg und Berlin, 384 ss, 890 figs., 368 maps.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych. Ochr. Przyr. 18: 66-95.

Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa, 247 ss.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

   
Autor  Andrzej Wiktor
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009