powiększ

Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828)
Świdrzyk śląski

Rodzina  Clausiliidae  Świdrzykowate
Rząd  Stylommatophora  Trzonkooczne
Gromada  Gastropoda  Ślimaki (Brzuchonogi)
Typ  Mollusca  Mięczaki
   
Status  Podawany w XIX w. z kilku stanowisk na Dolnym Śląsku, obecnie stwierdzony tylko na jednym, i to wyłącznie jako skorupki subfosylne. Powtórzone badania na stanowiskach, skąd był podawany, nie potwierdziły jego współczesnego występowania. Asekuracyjnie chroniony.
   
Rozmieszczenie  Gatunek alpejsko-sudecki. Jego zasięg geograficzny jest porozrywany w rejonie wschodnich Alp w Niemczech, Szwajcarii, Austrii oraz w Czechach i południowo-zachodniej Polsce. Dla Polski podawany tylko z Dolnego Śląska, konkretnie z Góry Ślęży, Gór Kaczawskich w okolicach Wojcieszowa (z Góry Miłek, Połom i miejscowości Płonina) oraz z okolic Jeleniej Góry w bliżej nieokreślonym miejscu o niemieckiej nazwie Grünbusch (Kerney, Cameron, Jungbluth 1983, Merkel 1894, Pakiet 1993, Pokryszko 1984, Riedel 1988, Wiktor 1956, 1964, 2004).
   
Biotop/Siedlisko  Gatunek górski, występujący w rejonach skalistych w miejscach wilgotnych i ocienionych przez drzewa.
   
Biologia  Nieznana.
   
Wielkość populacji w Polsce  Brak dowodów, że obecnie jeszcze występuje w naszym kraju.
   
Prognoza zmian populacji  Niewykrycie żywych osobników świdrzyka śląskiego na stanowiskach znanych z piśmiennictwa (Pakiet 1993, Pokryszko 1984, Wiktor 1956) nie wyklucza, że mogły się one gdzieś jeszcze zachować jako wyspowe, szczątkowe populacje, które przetrwały.
   
Aktualne sposoby ochrony  Zapobiegawczo objęty ochroną gatunkową.
   
Proponowane sposoby ochrony  Wskazane jest utrzymanie ochrony gatunkowej tego świdrzyka. Poza tym należy przeprowadzić dokładniejsze badania w miejscach, skąd gatunek był podawany, zwłaszcza przed planowanymi dalszymi działaniami eksploatacyjnymi. Wszystkie wyżej wymienione polskie stanowiska podległy silnej degradacji wskutek eksploatacji wapienia (G. Kaczawskie) lub zabudowy (szczyt Ślęży).
   
Summary  A species recorded in the 19th-century literature from Lower Silesia, precisely from Góra Ślęza Hill and Kaczawa Hills. Recently, only one subfossil locality has been confirmed. A snail has a disjunctive distribution, occurring in the East Alps in Germany, Austria and Switzerland, and in the Sudetes in the Czech Republic and Poland. Preventively protected by law.
   
Źródła informacji  Kerney M.P., Cameron R.A.D., Jungbluth J.H. 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey - Hamburg und Berlin, 384 ss, 890 figs., 368 maps.

Merkel E. 1894. Molluskenfauna von Schlesien. Breslau, VIII+293 ss.

Pakiet M. 1993. Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) (Stylommatophora: Clausiliidae) from Holocene Sediments of the Kaczawa Mts. (Western Poland). Folia malacol. 5: 131-138.

Pokryszko B.M. 1984. Ślimaki Gór Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie). Acta Univ. Wratislaviensis No. 73 (Prace Zoologiczne XVI): 21-52.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

Wiktor A. 1956. Fauna mięczaków Masywu Sobótki. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk (Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol.) XVIII (5): 1-66.

Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk (Mat.-Przyr. Prace Kom. Biol.) XXIX (1): 1-129 + 2 tabl.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

   
Autor  Andrzej Wiktor
   
 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009