powiększ

Helix lutescens Rossmässler, 1837

Ślimak żółtawy

Familia  Helicidae
Ordo  Stylommatophora
Classis  Gastropoda
Typus  Mollusca
   
Summary  Helix lutescens is a xerothermophilous species, assigned to the Dacian-Podolian element. In Poland it only occurs in the south-eastern part of the country, reaching there the north-western border of its geographical range. It has insular distribution but its local populations are rather numerous and strong. The species lives also in anthropogenic habitats, reaching there high densities. Risks to the existence of H. lutescens include: (1) regional and insular distribution, (2) occurrence in unstable anthropogenic habitats, (3) and situation of Polish populations at the margins of the species geographical range. It is also threatened by accidental collection together with the Roman snail Helix pomatia during the period of its exploitation for consumption purposes. It is (and should be) protected by law.
  
   
Literature  Barga-Więcławska J. 1989. Helix lutescens Rossmässler, 1837 (Gastropoda: Helicidae) in the Holy Cross Mountains National Park and its vicinity. Folia malacol. 3: 23-33.

Barga-Więcławska J. 1997. Sukcesja ślimaków na hałdach regionu Świętokrzyskiego. Wydawnictwo WSP, Kielce.

Herczek A., Gorczyca J. 2000. Lądowe ślimaki Polski - przegląd wybranych gatunków. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak, Krzeszowice-Kraków.

Koralewska-Batura E. 1993a. Nowe dane o występowaniu Helix lutescens Rossmässler, 1837 (Gastropoda: Pulmonata) w Polsce. Przegl. zool. 37 (1-2): 69-72.

Koralewska-Batura E. 1993b. Charakterystyka biometryczna skorupki ślimaka żółtawego (Helix lutescens Rossm.) w Polsce. Przegl. zool. 37 (3-4): 283-289.

Koralewska-Batura E. 1999. Helix lutescens Rossmssler, 1837 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) - its structure, biology and ecology. Folia malacol. 7(4), 197-240.

Koralewska-Batura E. 2002. Ślimak żółtawy (Helix lutescens Rossm.) Budowa, biologia, ekologia i występowanie w Polsce. Wyd. Kontekst, Poznań.

Piechocki A. 1990. Interesujące gatunki ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) na Roztoczu. Przegl. zool. 34 (2-3): 237-247.

Poliński W. 1919. Rozsiedlenie geograficzne Helicidów w Polsce. Szkic zoogeograficzny, z mapką. Przegl. geogr. 1: 269-280.

Riedel A. 1954. Mięczaki okolic Kazimierza nad Wisłą. Fragm. faun. 7: 147-185.

Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. Katalog fauny Polski. XXXVI. PWN, Warszawa, 316 ss +1 mapa.

Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, Ser. zool. 3: 1-68.

Tryjanowski P., Koralewska-Batura E. 2000. Inter-habitat shell morphometric differentiation of the snail Helix lutescens Rossm. (Gastropoda: Pulmonata). Ekologia (Bratislava) Vol. 19 (1): 111-116.

Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych. Ochr. Przyr. 18: 66-95.

Urbański J. 1964. Ślimak winniczek Helix pomatia L. - jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochr. Przyr. 29: 215-254.

Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, 302 ss., 197 ryc., 175 map + 4 barwne tablice.

Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (red.). ZOP i ZN PAN, Kraków 31-38.

   
Author  Elżbieta Koralewska-Batura
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009