powiększ

Gyraulus acronicus (Férussac, 1807)
Thames Ram's-horn

Familia  Planorbidae
Ordo  Basommatophora
Classis  Gastropoda
Typus  Mollusca
   
Summary  This early post glacial relict species is extremely rare in Poland. It inhabits only 5-8 (?) sites; its preferred habitats are lakes and ponds. Because Gyraulus acronicus is a cold-loving species, the principal cause of its retreat from Poland are climatic (temperature!) conditions. G. acronicus is not protected by nature conservation law.
  
   
Literature  Alexandrowicz S.W. 1988b. Molluscan assemblages of the lacustrine sediments in the ancient melt-lake Orle. Folia Quat. 58: 59-67.

Alexandrowicz S.W., Nowaczyk B. 1982. Late-glacial and Holocene lake sediments at Pomorsko near Sulechów. Questions Geographicae 8: 5-17.

Alexandrowicz S.W., Tchórzewska D. 1981. Kreda jeziorna w osadach czwartorzędowych środkowego Pomorza. Geologia (AGH) 7: 59-71.

Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pr. Kom. Biolog. PTPN 25: 1-124.

Berger L., Dzięczkowski A. 1977. Mollusca. In: Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie fauny Polski 7: 151-179.

Dzięczkowski A. 1988. Kilka rzadkich, subfosylnych mięczaków (Mollusca) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, 37: 61-70.

Falkner G., Obrdlik P., Castella E., Speight M.C.D. 2001. Shelled Gastropoda of Western Europe. Verlag der Friedrich-Held-Gesellschaft, München, 267 ss.

Glöer P. 2002. Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Die Tierwelt Deutschlands, 73, ConchBooks, Hackenheim, 327 ss.

Kędra H. 1971. Mięczaki (Mollusca) Ziemi Chodzieskiej. Przyr. Pol. Zach. 9: 48-58.

Koralewska-Batura E. 1992. Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Naukowe UAM, Seria Zoologia, Poznań, 18: 1-41.

Meier-Brook C. 1964. Gyraulus acronicus und G. rossmaessleri, ein anatomischer Vergleich (Planorbidae). Arch. Moll. 93: 233-242.

Meier-Brook C. 1983. Taxonomic studies on Gyraulus (Gastropoda: Planorbidae). Malacologia 24: 1-113.

Okland J. 1990. Lakes and Snails. Universal Book Services / Dr. W. Backhuys, Oegstgeest, 516 pp.

Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna słodkowodna Polski. PWN, Warszawa-Poznań, 187 ss.

Poliński W. 1922b. O faunie mięczaków ziemi suwalskiej. Spraw. Stacji Hydrob. na Wigrach, 1: 37-43.

Strzelec M. 1993. Ślimaki (Gastropoda) antropogenicznych środowisk wodnych Wyżyny Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1358, 104 ss.

Turner H., Kuiper J.G.J., Thew N., Bernasconi R., Rüetschi J., Wüthrich, Gosteli M. 1998. Atlas der Mollusken der Schweiz und Lichtensteins. Fauna Helvetica, 2, Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel, 527 ss.

Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa, 247 ss.

Włosik-Bieńczak E. 1997. Mięczaki (Mollusca) strumienia Junikowskiego w Poznaniu i glinianek w jego dolinie. XIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, 23-25 kwietnia 1997. Wykorzystanie badań malakologicznych w ekologii i ochronie środowiska. Szczecin: 81-97.

   
Author  Andrzej Piechocki
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009