Editorial page

Editors:
Zbigniew Głowaciński, Janusz Nowacki

Authors:
Józef Banaszak, Rafał Bernard, Czesław Błaszak, Lech Buchholz, Paweł Buczyński, Jarosław Buszko, Cezary Bystrowski, Waldemar Celary, Stanisław Czachorowski, Wiesława Czechowska, Wojciech Czechowski, Roland Dobosz, Anna Dyduch-Falniowska, Zbigniew Głowaciński, Jacek Gorczyca, Jerzy Gutowski, Izabela Hajdamowicz, Teresa Jażdżewska, Anna Klasa, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Szymon Konwerski, Andrzej Kownacki, Elżbieta Koralewska-Batura, Tadeusz Krzywosz, Daniel Kubisz, Anna Liana, Adam Malkiewicz, Tomasz K. Maltz, Mieczysław Mazur, Stefan Mielewczyk, Waldemar Mikołajczyk, Janusz Nowacki, Andrzej Oleksa, Małgorzata Ossowska, Andrzej Palaczyk, Jerzy Pawłowski, Andrzej Piechocki, Beata Pokryszko, Łukasz Przybyłowicz, Aleksandr Radchenko, Robert Rossa, Robert Rozwałka, Paweł Sienkiewicz, Ewa Skibińska, Bogusław Soszyński, Marzena Stańska, Jerzy R. Starzyk, Kazimierz Stępczak, Anna Sulikowska, Krzysztof Szpila, Przemysław Szwałko, Jacek Szwedo, Radosław Ścibior, Przemysław Śmietana, Grzegorz Tończyk, Marek Wanat, Jolanta Wiedeńska, Andrzej Wiktor, Bogdan Wiśniowski, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Zając

Authors of photographs and drawings:
Paweł Adamski, Władysław Bazyluk, Heiko Bellmann, Lech Borowiec, Thomas Brockhaus, Waldemar Celary, Dominik Chłond, Dorota Czeszczewik, Krzysztof Frąckiel, Jerzy M. Gutowski, Ewa Jurkowska-Kuczyńska, Sami Karjalainen, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Zbigniew Kołudzki, Elżbieta Koralewska-Batura, Anna Liana, Antoni Łęszczak, Adam Malkiewicz, Tomasz Maltz, Ewa Matusiak, Józef Musiał, Andrzej Palaczyk, Beata Pokryszko, Jan Rafalski, Aleksandr Radchenko, Witold Ryka, Edyta Serafin, Ewa Skibinska, Kazimierz Stępczak, Przemysław Sujak, Anna Sulikowska-Drozd, Przemysław Śmietana, Tadeusz Krzywosz, Krzysztof Szpila, Przemysław Szwałko, Jacek Szwedo, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska, Andrzej Piechocki, Piotr Węgrzynowicz, Andrzej Wiktor, Katarzyna Zając, Jerzy Zygmunt, Waldemar Żyła

Technical assistance:
Grażyna Połczyńska-Konior, Agnieszka Olszańska, Paweł Sienkiewicz

Cooperation:
Grzegorz Baś, Grzegorz Cierlik, Monika Grzegorczyk, Jan Fijał, Andrzej Kalemba, Wiesław Król (IOP PAN), "Instar-Geo" (Swarzędz)

Botanical consultations:
Joanna Perzanowska

Translation:
Małgorzata Makomaska-Juchiewicz

Proofreading:
Małgorzata Matlak

Published by:
Institute of Nature Conservation PAS, Kraków
The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań

© Copyright by INC PAS, Kraków 2004

Distributed by:
Institute of Nature Conservation PAS
Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, Poland

All rights reserved.
No part od this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher.

 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009