Raporty

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu PL0108 - Etap X [za okres 02.01.2010 - 31.03.2010]

"Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w wybranych gminach polskich Karpat w związku z wdrażaniem programu Natura 2000" [Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (6): 407–414, 2009]

Wyniki badań społecznych prowadzonych w ramach projektu "Natura 2000 w Karpatach" zostały opisane w artykule autorstwa Agaty Pietrzyk, Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak i Joanny Cent z INOŚ UJ zatytułowanym "Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w wybranych gminach polskich Karpat w związku z wdrażaniem programu Natura 2000" (Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (6): 407–414, 2009).

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu PL0108 - Etap IX [za okres 01.10.2009 - 31.12.2009]