Użytkowanie terenu

Znaczącą część alpejskiego regionu biogeograficznego w Polsce zajmują lasy, łącznie ponad 58% powierzchni. Wśród lasów największy udział mają lasy iglaste i mieszane. Tereny rolnicze (pola uprawne, pastwiska, łąki i obszary wiejskie tj. rozproszona zabudowa wraz z polami uprawnymi, sadami itp.,) zajmują łącznie około 35% powierzchni regionu alpejskiego.

Nieznaczny udział w pokryciu terenu ma na tym obszarze zabudowa miejska i przemysłowa, łącznie niespełna 2%.

 

 

Tabela. Łączna powierzchnia form użytkowania terenu na obszarze alpejskiego regionu biogeograficznego. Na podstawie Corine Landcover 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie ziemi formy pokrycia terenu na obszarze alpejskiego regionu biogeograficznego (Corine Land Cover 2000).