Ochrona aktywna dużych drapieżników

W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań z hodowcami owiec i kóz z rejonów Komańczy, Rabego, Polany, Wetliny, Wańkowej, Polany, Dołżycy oraz hodowcami wypasającymi swe stada na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
W trakcie spotkań zapoznano hodowców z podstawowymi danymi dotyczącymi biologii, ekologii i statusu prawnego dużych ssaków drapieżnych (wilka, rysia i niedźwiedzia), sposobem wypłaty odszkodowań za szkody przez nie powodowane na terenie woj. Podkarpackiego oraz metodami zabezpieczania stad zwierząt gospodarskich. Hodowców zapoznano z efektywnością pasterskich psów stróżujących oraz ogrodzeń elektrycznych oraz możliwością otrzymania wsparcia we wprowadzaniu zabezpieczeń stad zwierzat gospodarskich.

Zakupiono 33 ogrodzenia elektryczne, które zostały przekazane nieodpłatnie hodowcom z rejonu Lutowisk, Ropienki, Smolnika k. Komańczy, Dołżycy k Komanczy, Rabego, Radoszyc, Woli Michowej, Wetliny, Pobiedna, Krzywego, Kalnicy, Hoszowa, Krościenka, Maniowa, Rajskiego, Średnich Wielkich, Wisłoka Wielkiego, Monasterzów, Przyslopa, Paszowej, Dźwiniacza Dolnego. Koordynator zadania, dr Wojciech Śmietana udzielił hodowcom wszelkich informacji o właściwym użytkowaniu i konserwacji ogrodzeń elektrycznych.
Dodatkowo zakupiono i przekazano 5 ogrodzeń siatkowych hodowcom z rejonów Polany, Czarnego, Rabego.


Pięcioliniowe ogrodzenia elektryczne o wysokości 130 cm zbudowane w ramach realizowanego zadania tylko w roku 2007 roku zmniejszyły szkody powodowane przez wilki o ponad 50% a w przypadku łącznego zastosowania ogrodzeń elektrycznych i pasterskich psów stróżujących o 99 %.


Koordynator zadania, dr Wojciech Śmietana regularnie odwiedza hodowców, udziela porad dotyczących zabezpieczenia stad przed atakami wilków oraz prawidłowej instalacji ogrodzeń elektrycznych. 

W przygotowaniu jest również broszura „Ogrodzenia elektryczne do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami wilków”.