Nadleśnictwo Nowy Targ

Ochrona aktywna na terenie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich (rezerwat Bór na Czerwonem)

Zadanie realizowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie we współpracy z Nadleśnictwem Nowy TargProgram aktywnej ochrony torfowisk na terenie rezerwatu „Bór na Czerwonem” (będącego częścią ostoi Torfowiska Orawsko-Nowotarskiej, na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ) rozpoczęto zabiegami usuwania z terenu torfowiska sosny pospolitej, której spontaniczna sukcesja zagraża układom torfowiskowym. Część sosen „zaobrączkowano”, przez co sosny obumrą, po czym zostaną usunięte z ternu torfowiska.


Dodatkowo zbudowano 4 zastawki oraz uszczelniono 2 już istniejące. 
Przeprowadzona również zostanie analiza hydrologiczna, która wykaże jaki wpływ mają zastawki na warunki wodne oraz stan torfowiska.
Dodatkowo zaprojektowano dwie tablice informacyjne i wykonano ścieżkę edukacyjną na terenie torfowiska „Bór na Czerwonem”, a także umocniono odcinek ścieżki przeznaczonej do penetrowania przez turystów, studentów, etc.