Kontakt

Kierownik projeku:  

Wojciech Mróz mroz@iop.krakow.pl 

Biuro projektu:

Katarzyna Staszyńska staszynska@iop.krakow.pl
Agata Uliszak uliszak@iop.krakow.pl
 

Zastępca kierownika projeku:

Agnieszka Olszańska olszanska@iop.krakow.pl

 

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
tel. tel. 012 370 35 65, 012 423 49 97
http://www.iop.krakow.pl/karpaty/

 

 

Centrum Natura 2000